КОМПОНЕНТИ „Максим“

Кофраж „Максим“

• Желязна рамка

• Алуминиева рамка

• Манто от Финландска бреза. 11 пласта кръстосани с покритие от фенолов лист

 

Размер

PM 3200
PM 3100
PM 3075
PM 3060
PM 3050
PM 3040
PM 3030
PM 3020
PM 15100
PM 1575
PM 1560
PM 1550
PM 1540
PM 1530
PM 1520

Артикул
300 x 200 cm
300 x 100 cm
300 x 75 cm
300 x 60 cm
300 x 50 cm
300 x 40 cm
300 x 30 cm
300 x 20 cm
150 x 100 cm
150 x 75 cm
150 x 60 cm
150 x 50 cm
150 x 40 cm
150 x 30 cm
150 x 20 cm

Вътрешен ъгъл MAXIM

Размер

300 x 25 x 20 cm
150 x 25 x 20 cm

Артикул
AIM 3020
AIM 1520

Ъгъл на захват MAXIM

Размер

300 x 25 x 25 cm
150 x 25 x 25 cm

Артикул

AIM 300
AIM 150

Ъгъл рамо MAXIM

Размер

300 x 25 x 25 cm
150 x 25 x 25 cm

Артикул

AIM 300
AIM 150

Компенсатор MAXIM

Размер

300 x 5 cm
150 x 5 cm
300 x 3 cm
150 x 3 cm

Артикул

CM 305
CM 155
CM 303
CM 153

 

Компенсатор от ламарина MAXIM

Размер

300 x 20 cm
150 x 20 cm

Артикул

CL 3020
CL 1520

 

Компенсатор от ламарина за аглов захват MAXIM

Размер

300 x 15 cm
150 x 15 cm

Артикул
CLAII 300
CLAII 150