Кофраж тип Максим – Еднолицев кофраж

Еднолицев кофраж

Закотвянето на арматурата е изключителна важно, до колко ноляганетона баласта и статичната сила трябва да се разтоварват в основата. Системата се ползва за стени срещу земята, защити. За целта Интерфама предлага разрешения с абсолютна сигурност и ефикасност. Системата включва триъгълници, върху които се свързва кофража изграден от модули. Триъгълникът , посредством подпора diwidag се свързва с един предоставен болт в основата. 300 x 100 cm 300 x 75 cm

Diverse applicazioni con elementi universali

Elementi in orizzontale

Chiusura

Partenza contro muro esistente

Ripresa