Кофраж тип “Максим” – Конструкция

Кръглови стени

Профилът на борда на рамката има пълно приложение на системата Максим, за образуването на закръглени стени от едно минимум 300см диаметър, което отговаря на ъгъл равен на 20 градуса. Регулиращата се, завъртаща клема обединява платната помежду им и те образуват според лъча една търсена закръгленост.

Бетонови тръби

Перфектно техническо решение за далечно отвеждане; добра издръжливост на свиване; голяма площ на опора; съответствие с нормата DIN 1045/баласт и бетон/ и DIN 18216 /закотвяне на кофража за баласта/; възможност за реализиране точки на непромокаемост – утвърждаване на 30 bar; за стени антипожар по нормата DIN4102; звукова изолацияпосредством дълги тапи за затваряне; за съхранение на гас за скривалища и бункери посредством пълно затваряне.