Кофраж тип „Максим“ – Кофраж за пиластри

Кофраж за пиластри

Елемент с отвори – за кофраж на пиластри. За надграждане са необходими 8 стенни клеми. Закръглените стени с профил отпред на рамката, предоставя пълна употреба на системата Максим, за формирането на закръглени стени на минимум 300см. лъч, което отговаря на ъгъл равен на 20 градуса. Регулиращата се, завъртаща клема обединява платната помежду им и те образуват според лъча една търсена закръгленост. Циментовите тръби са техническо решение за далечно отвеждане:

  • Добра издръжливост на свиване;
  • Голяма площ на опора;
  • Съответствие с нормата DIN 1045/баласт и бетон/ и DIN 18216 /закотвяне на кофража за баласта/;
  • Възможност за реализиране точки на непромокаемост – утвърждаване на 30 bar;
  • За стени антипожар по нормата DIN4102;
  • Звукова изолация посредством дълги тапи за затваряне;
  • За съхранение на газ, за скривалища и бункери посредством пълно затваряне.

Различни приложения на универсални елементи

Хоризонтални елементи

Затваряне

Начало срещу съществуваща стена

Втора част