Кофраж тип Максим – Обслужваща поставка

Обслужваща поставка

Обслужващата поставка позволява да се създаде един удобен план на работа, за гарантирана сигурност по време на всичките операции на наливане на бетон. Поставката може да бъде монтирана с хоризонтални елементи или с вертикални. Затваря се със съответен парапет. Като работна площадка може да се ползват нормални дървени дъски от 5см. или метални платна от фасадно скеле с дължина 180см в комбинация адаптор за поставката.

Адаптор за комбинация от поставка и метални платна

Клин за сигурност, парапети на крайна защита