Кофраж тип Максим – Стената за “обувка”

Стената за обувка

За този специален профил от платно Максим могат да се монтират наклонени стени до 30см. за всеки метър височина. Площадката на изпращане се ползва за наклони превишаващи 10%, осигурявайки по същия начин върху рамките, упражненият натиск от тирантите.