Кофраж тип „Максим“

Поставки на рампа – Интерфама – една система за сигурнаст на труда

Работниците се придвижват свободно по ена работна площадка широка 1,80м. Гредите на кофража могат да се фиксират директно на поставката и позволяват една по- бърза и прецизна стабилност назад. Идеална за високи стени с повече хоризонтални сектори на наливане на бетон. Максимална носимост 4,50kN/m2

Поставка – възтановяваща Интерфама

Разрешение за единично наливане на бетон. Работната площадка е реализирана с грижата на клиента. Разстоянието между поставките не бива да надвишава 1,80см.

Поставка – регулируема за надстрояване

Да се ползва като рампов носач за бетон в присъствието на фасадно скеле или други планове на работа.