Комбинирана машина за рязане и огъване на арматура „TP“

Това са машини за огъване на желязо с рязане окачено от едната страна, предназначени за рязане и огъване на арматура за цимент. Една икономична комбинация, не осложнена, идеална за редуцирано производство на строителния обект.

Внимание: техническите характеристики на комбинацията не позволяват едновременно сгъване и рязане.

Командното табло е затворено в солидна метална кутия и съответно защитено от възможни удари.

ЗАЩИТИ

Структурата на рамката изолира всякакъв контакт отвън.
Вратата е снабдена с изключвател за сигурност и в случай на инцидент машината се спира. Съществува и един друг изключвател за сигурност от препятствия при операцията на огъване, докато подвижната защита остане отворена. Две команди на управление – бутон от панела и педал със защита от инцидентно напрежение като функционират чрез постоянно напрежение и управление на “Прав оператор”.
Благодарение на електромагнитна спирачка, оставяйки ги, машината спира, по средата на една евентуална грешка от оператора. Двойно задържане при опасност от бутони на “червена гъбка”. Съединители за защита и термореле на ел. двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следващата таблица характеризира спецификите на всеки модел/ бр. за огъване; диаметър в мм; брой завъртания в мин, HP и KW на двигателя; тегло, мерки на материалите за огъване/.

При проектирането и конструирането на всеки бигляр са били съобразени критериите от регистрите по сигурност предвидени от Нормативи за сигурност 98/37/СЕЕ /за Италия/.