Машина за огъване на арматура модел „P“

“Офмер” предлага една богата линия от машини за огъване на арматура за бетон. Касае се за едно солидно огъване, предлагашо висока производителност  и ползващи се две страни, за удобството на клиента. Механизми и болтове от закалена стомана, работещи непрекъснато на маслена баняв голама кутия на изключвателя. Ел. таблото – Телемеханика, затворено в голяма метална кутия, и така защитено от възможни удари.

ЗАЩИТИ

Структурата на рамката не позволява никакъв контакт отвън с механизмите, частите на задвижване. Входа на включване е снабден от външната страна с  Изключвател за сигурност, който спира машината в случай на неочаквано отваряне. Един друг Изключвател за Сигурност прекъсва операцията на огъване , докато подвижната защита остане отворена. Двете командни стрелки / един бутон върху командния панел и един педал със защита от ненадейно напрежение/ са под управлението на “ Стоящ човек”, функционирането им съответно е зависещо от поддържано напрежение.
Това означава, че благодарение на Електромагнитната спирачка, оставяйки ги, машината се спира, по средата на една евентуална грешка от оператора. Два задържащи бутона в случай на опасност – от “червената гъбка”. Бушони на защита и топлореле за ел. двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следващата таблица специфизира диаметрите на скобите / изразени в мм./ използвани за всеки от моделите, на базата на здравината на материала /R / и на броя скоби, който е възможно да се изработят едновременно. Посочени са също за всяка машина – броят на обиколките в минута на въртящата се чиния, характеристиките на двигателя /HP и KW/, размерите, теглото и количеството на съдържаното масло.

При проектирането и конструирането на всяка огъвачка са били следвани критериите и съответствията на регистрите необходими за сигурността от Норматива Машини 98/37/СЕЕ /за Италия/.