Мобилна машина за огъване на арматура

Предвидени за малко оборотно количество материали – Cesoia C22, на разположение както монофазна, така и трифазна. Компактна, сигурна, от серията Cesoia на “Офмер”- малка и лека, така че е лесна за преместване, което е допълнено с две гумени колела.
Всъщност заема пространството от 71х 40х h.69см.

ЗАЩИТИ

Структурата на рамката и картера на защита изолират всякакъв контакт отвън.
Термомагнитен изключвател защитава оператора на машината от токове от къси съединения и в случай на опасност изключва двигателя от ел. таблото.
Подвижната защита обикаля рамката и е отворена за механично движение от механизма против повторения.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следващата таблица характеризира спецификите на всеки модел/ бр. за огъване; диаметър в мм; брой завъртания в мин, HP и KW на двигателя; тегло, мерки на материалите за огъване/.

Огъваща глава Код – 1.50.119
скоба Мах O 20
тегло Кг. 5,3
размери 193 х 90 х 110

При проектирането и конструирането на всеки бигляр са били съобразени критериите от регистрите по сигурност предвидени от Нормативи за сигурност 98/37/СЕЕ /за Италия/.