Ръчна количка модел „BENNE“

Количките тип “Кюбели” са на разположение във версии с обръщане и повдигане, колела 400х8 пневматични и със защита от продупчване или с мотоциклетни колела 21/2х 17”, двойка с капацитет от около 150л. Трапецовидни дъна на повдигащите се кюбели имат капацитет от около 80литра.

Всички колички/ кюбели са повдигащи се, създадени по Европейските норми и маркатури СЕ. Придружени са от Наръчник с инструкции за упротреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели
Капацитет
Дъно
Вид колело
Количка кюбел –колела “веспа”PN 5ben01.p 5BEN01.P
150 л.
12/10
400×8 PN
Кюбел за елеватор 5ben03 5BEN03
80 л.
12/10
Количка кюбел –колела “мотоциклет” 5ben02 5BEN02
150 л.
12/10
21/2×17