Ръчна количка модел „RECORD“

Дъното е от ламарина с дебелина 8/ 10, капацитет около 75литра, защитен борд. Тръбна рамка с диаметър 30мм и дебелина 1,5мм. Възможност за монтиране на пневматично колело 350х8- 2PR и защитено от продупчване.

Всички повдигащи се колички/ кювели, са създадени следвайки Европейските норми и маркатури СЕ.

Придружават се от Наръчник с инструкции за упротреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели
Капацитет
Дъно
Вид колело
RECORD BASE 1REC01.P
75 л.
10/10
350×8 P/S
RECORD RIBALTABILE 1REC02.P
75 л.
10/10
350X8 P/S