Вратно скеле BF 105/ RP 105

Системата за врати RP 105 и BF 105

Позволява да се работи върху една единствена рамка в широка гама от оперативни възможности, благодарение на своята разновидност и многообразие от аксесоари. Тази система е реализирана с продуктивен избор на надежна структура, издръжливост на товари и счупване. Вратното скеле RP 105 и BF 105 имат предимството на еднакво техническо приложение. Разграничават се само в стоманената им структура: RP 105 е изцяло топло-поцинковано, докато BF 105 е изцяло боядисано по една система, гарантираща перфектна еднаквост на боядисването и голяма издръжливост на одраскване. Устойчивостта е реализирана от една единствена тръба с O 33мм. от стомана S 235JRH, обединена с траверси и свръзки от 48см. , за осигуряване на максимална стабилност на рамката.

1/ Специално подсилване на траверсата Цялата структурна перфектност на системите Сета се забелязва в свързващият клин O 40мм. от стомана S 235JRH дълъг 17см. и изработен, за да гарантира едно оптимално интегриране, осигуряващо отлично свързване на една плоскост с друга. Ъгловото поставяне на връзки позволява едно линейно стоварване на съответстващо тегло за повдигане. Тръбата за придвижване и за диагонала от стомана S 235JRH е нарочно притисната за перфектното внедряване на клина и обединяване посредством връзка от 10см. Както хоризонталните люкове, така и вертикалните – от стомана S 235JR, са студено пресовани и образуват затягащ монтаж на рамката с 8см. връзка. Това осигурява една по- голяма издръжливост на опън. Дължината на люка е от 4см. Техническата структура на рамката предполага една гарантирана стабилност. Всъщност минималната носимост на етажа е от 10, 050кг. за модула от 180см. и 9, 700кг. за участъка от 250см. Такива стойности позволяват повдигане при RP 105 и BF 105 дори на забележителна височина без необходимост от удвояване на монтажа. Боядисаните продукти гарантират качество, следвайки стандарта и нормата ASTMD 2247 – 87, което се демонстрира при издръжливост проверена в специални условия. Продуктите – топло поцинковани са съобразени с изискванията на Нормата UNI EN ISO 1461.

Метални пътеки за системата PREPONT на серията GS и CK

Осигурителна структура

Горната пътека е интегрирана и фиксирана в 8 части с клинове ТОХ. Тази процедура предполага прехвърляне на тежестта на пътеката без да натоварва директно връзките, правейки невъзможно отстраняването на пътеката в каквато и да е ситуация на товар.

Разграфяване

Плоскостите са разграфени по дължина, което позволява елиминиране на добавъчните части, правейки структурата стабилна.

 

Издръжливост на повдигане

Благодарение на затворения профил на по- голямото рамо и горната пътека, се гарантират максимална издръжливост и стабилност. В различните приложения на класическото скеле при конструиране на замъци и товарни площадки, пътеките Sicurblock могат да понесат товари от 600кг/кв.м.

Монтаж

Не съществуват режещи страни, с което се елиминират рисковете от инциденти на порязване. Така също всяка пътека е снабдена в централната си част с решетка удобна за едно евентуално захващане на ръцете.