Система “Мulticeta”

Модерното многофункционално скеле

Има специфични характеристики на състав и разновидности, непознати на традиционните системи.

Мulticeta съдържа в себе си тези предимства и стабилизира новия стандарт за сигурност и надежност на конструиране. Сърцето на системата Мulticeta е “rosetta” в 8 посоки, изцяло монтирани и, от която излизат, благодарение на една обединяваща връзка, кабели, диагонали и траверси, които осигуряват максималната стабилност на структурата, добавяйки в същото време едно пространствено развитие без никакви архитектурни ограничения.

Да се построи бъдещето върху предимствата на традицията.

Мulticeta е наследник на традиционното тръбно скеле

Мulticeta е наследник на традиционното тръбно скеле / със свръзки и от рамката се преобразува: естествено е, че от неговите предшественици е наследило по- добрите характеристики. Благодарение на системата Мulticeta се следва архитектурата и дори сложна се превръща в проста. Но, полето за приложение на Мulticeta, не се ограничава със скеле, също се ползва като опорна структура, стълби за строителството и др. Например в корабостроителството системата покрива една лекота на работа и разрешава всяка необходимост както на изграждане, така реконструкции.

Осигурителна структура

Структурата се сглобява посредством 8 точки на свръзка “ТОХ”. Тежестта е прехвърлена върху плоскостите, а не върху сглобките.

Разграфяване

Плоскостите са разграфени по дължина, което позволява елиминиране на добавъчните части, правейки структурата стабилна.

 

Издръжливост

Благодарение на затворения профил на горните рамене и цинтралната част, се гарантира максимална издръжливост и стабилност. При различните модели приложения към класическото скеле за конструиране на големи сгради, дворци – площадките на товар могат да понесат товари от 600кг/кв.м.

 

Сглобяване

Плоскостите нямат режещи върхове, което елиминира рисковете от нежелани наранявания.