Тръби и свръзки, Система на сглобяване

Качество и доверие следвайки традицията

Традицията среща прогреса

Системата на сглобяване на тръбите чрез свръзки е изградила “историята” на строителството, доставяйки едно стойностно и гъвкаво разрешение със скелето преди да се появи префабрикуваното скеле. Днес тръбното скеле с връзки в многообразни случаи се интегрира ефективно, вършейки своята оперативна функция. Благодарение на него е възможно да се покрие необходимостта от построяване на структури, които подобряват организацията на работа в специфични зони на скелето.

СЕТА 98 S235JRH

1/ Правоъгълна връзка студено пресована

2/ Студено просована връзка

3/ Въртяща се връзка