Строителни греди

Дървени греди Н 20, направени за временни арматури.
Новата греда от дърво Н 20 със своето ламаринено ребро от 9 слоя, гарантира една по-висока носимост до 30%, една по- голяма непромокаемост и съответно значително по дълга употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Tаблица с пресмятания за товаримост
на гредите Н 20
Разстояние между подпорите
Товар
1,0м
4,500кг.
1,5м
3,600кг.= 2400lfm
2,0м
2,700кг= 1350 lfm
2,5м
1,800кг= 720 lfm
3,0м
900кг=300 lfm
Различни дължини:
245см 290см 390см 490см 600см
Тегло:
5кг/lm