Ламаринен контейнер за инструменти модел „C/E“

Контейнер, направен от стоманени профили с дебелина от 4мм

  • Основа – Носима структура от поцинковани профили, подходящо оразмерени
  • Панели – построени в профилирана рамка с пресована ламарина
  • Покрив – подвижен от ламарина, отвътре с грондирани профили
Вид 6“ 8″ 10″ 15″ 20″
Ширина cm. 1.900 2.000 2.200 2.200 2.438
Дължина cm. 1.800 2.436 2.991 4.553 6.058
Височина cm. 1.750 2.260 2.591 2.591 2.591