Кабина 115х115 см с „WC “ химическа

Химическа тоалетна – Модел Т

Химическата тоалетна е независима, с хидравлична инсталация, подходяща за сектора на строителството, частна собственост/ строителни обекти, мероприятия, еко площи, и др./.

Този вид тоалетни са солидни, подвижни и лесно интегриращи се, снабдени с външен сифон на wc и с една водна помпа за активиране на системата за миене в същата wc.

При поръчка: Мивка с автономен контенитор / капацитет ит. 36.7/, с функции на задвижване от педал.

Технически характеристики:

Тегло Kg. 104
Ширина Mt. 1.117
Дълбочина Mt. 1.219
Височина Mt. 2.235
Капацитет на контейнера за вода Lt. 265
Вид помпа: с рециклиращ филтър, с функции от ръчен лост.